การรับสมัครช่องทาง CMU-IPAS ระดับปริญญาตรี (3rd Intake)

22 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การรับสมัครช่องทาง CMU-IPAS ระดับปริญญาตรี (3rd Intake)

เปิดรับสมัคร วันที่ 1-14 พ.ค. 2564 ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8918
แกลลอรี่