คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

22 พฤษภาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาพืชไร่) ตำแหน่งเลขที่ EP080030 จำนวน 1 อัตรา


https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/23731?fbclid=IwAR2leAXFFLWWWLiLb8g5SAxoh_YdnyTt9jdVgVJvKWXyYLuFPF-Q98fMiMQ

แกลลอรี่