อาจารย์และศิษย์เก่าสื่อสารฯ รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

2 กันยายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ (Exemplary Learning Award) การวางแผนและการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน CMU21st Century Learning Day 2020

     นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ศิษย์เก่ารหัส 43 ยังได้รับรางวัลชนะเลิศรายวิชาออนไลน์ MOOC ยอดนิยม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่