สำนักหอสมุดให้บริการ Movie Streaming ทาง Netflix

10 มกราคม 2565

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดให้บริการ Movie Streaming ทาง Netflix 

  • ใช้บริการได้นานสูงสุด 7 วัน

  • จำกัดเพียง 50 สิทธิเท่านั้น 

ขอใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/netflixcmul

หมายเหตุ: - ดูผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet เท่านั้น
                - สิทธิเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มช.

แกลลอรี่