คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์

16 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2566 เข้าแนะนำตัวต่อ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสนี้ คณบดีกล่าวให้การต้อนรับบุคลากรใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางก่อนเริ่มการทำงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

แกลลอรี่