คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตำแหน่ง อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน)

9 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตำแหน่ง อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน) (EP310009) จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2566 ผ่านระบบ CMU HR e-Recruitment
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment
ระบบสมัครงานฯ จะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.
.
รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/ewt64
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
โทร. 053-942810 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน
แกลลอรี่