ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่อุษณีษ์ ธราวิจิตรกุล

31 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ คุณแม่อุษณีษ์ ธราวิจิตรกุล อดีตหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตหัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศูนย์ศรีพัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 1 วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
แกลลอรี่