นักวิจัย มช. รับรางวัล Prime Minister's TRIUP Award 2022

4 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง (ร่วมกับดร.บุญรักษ์ พันธุ์ไชยศรี) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Prime Minister's TRIUP Award 2022 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม "ระดับดี" จากผลงาน "ข้าวพันธุ์ใหม่จากเทคโนโลยีลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย" จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน สกสว. ในงาน TRIUP Fair ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

 
แกลลอรี่