กิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ 10

23 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและร่วมกันจุดตะเกียงในการเริ่มต้นฝึกโยคะ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจให้แข็งแรง และเพื่อเฉลิมฉลองวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่