คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับมอบเงินจำนวน 750,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและรับมอบเงินจำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จาก บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (The Dawn Wellness Centre and Rehab Thailand) เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

แกลลอรี่