การนำส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะม่วงกลับมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของพรีไบโอติกส์แหล่งใหม่

4 ตุลาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

หัวใจสำคัญของงานวิจัยนี้คือ การนำส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะม่วงกลับมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าในรูปแบบของพรีไบโอติกส์แหล่งใหม่ งานวิจัยนี้จึงนำเปลือกมะม่วงสายพันธุ์โชคอนันต์มาสกัดเพกทินโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ แล้วนำมาย่อยให้มีขนาดสั้นลงด้วยเอนไซม์เพกทิเนสได้ผลผลิตเป็นโอลิโกแซคคาไรด์ ที่สามารถกระตุ้นการเจริญของเชื้อโพรไบโอติกส์ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นการยืนยันได้ว่าเปลือกมะม่วงสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งผลิต พรีไบโอติกส์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ได้ในอนาคต ผลงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Foods สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2304-8158/10/3/627


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
#AICเชียงใหม่ศูนย์ความเป็นเลิศข้าวพื้นเมืองล้านนา
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 ดูน้อยลง

แกลลอรี่