วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเรื่อง Qualification Frameworks & Recognition of Qualifications and Credentials ณ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี และคณะ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเรื่อง Qualification Frameworks & Recognition of Qualifications and Credentials ภายใต้โครงการวิจัย RecoAsia โดยการสนับสนุนของ Erasmus+ ณ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566
โดยโครงการ RecoASIA เป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือของ 25 หน่วยงานจาก 9 ประเทศ ได้แก่ Italy, Cambodia, Estonia, Mongolia, Sri Lanka, Mongolia, Sri Lanka, Vietnam และ Thailand โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพของการเคลื่อนย้าย (mobility) ของนักศึกษาต่างชาติและผู้เชี่ยวชาญในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอเชียและยุโรป โดยเพิ่มการยอมรับคุณสมบัติภายในภูมิภาคเอเชียและยุโรป
แกลลอรี่