ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 ธันวาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์

-
แกลลอรี่