อ. ดร. สพ.ญ.นิศาชล อภิญดา อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย the winner of the prestigious JALAS International Award 2023 ในงาน the Japanese Association for Laboratory Animal Science 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น

12 มิถุนายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.สพ.ญ.นิศาชล อภิญดา
อาจารย์สังกัดสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์


ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ

การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย the winner of the prestigious JALAS International Award 2023


เรื่อง Simultaneous protective immune responses of duck plague and fowl cholera by recombinant duck enteritis virus vector expressing Pasteurella muitocida OmpH gene


ในงาน the Japanese Association for Laboratory Animal Science 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

แกลลอรี่