ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU)

29 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ Northern Regional Veterinary Healthcare and Learning Center (NOVEL CMU) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงาน และได้มีมติคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาววราภร สารีวงษ์
อาจารย์ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์จากผู้เข้าประกวดทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง 

แกลลอรี่