ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยนางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=86 

แกลลอรี่