31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาล ชุมชน และประชาชน ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้
ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการรณรงค์ถึงโทษของบุหรี่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็พบว่ายังมีกลุ่มนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้น และมีผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ ทั้งนี้เกิดจากวัยรุ่นยังมีความเชื่อที่ผิดๆ ขาดความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสูบ เป็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้า หรือ E-Cigarettes ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สวยหรู ดึงดูดใจและทันสมัย มีกลิ่นที่หลากหลาย ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังดึงดูดให้กลุ่มของผู้หญิงหันมาสูบบุหรี่กันมากขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตามบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสารทดแทนในการเลิกสูบบุหรี่ แต่เป็นตัวตั้งต้นการเสพติดบุหรี่และสารเสพติดชนิดอื่นๆ ทำให้เสพติดได้ง่ายดาย
บุหรี่มีสารเคมีกว่า 7,000 ชนิด มีสารพิษมากกว่า 250 ชนิด สารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด การสูบบุหรี่จะทำให้ได้รับสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติด และได้รับสารก่อมะเร็ง ยิ่งสูบบุหรี่ในปริมาณมากและสูบติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเกือบทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ,โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง, โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
เลิกบุหรี่ดีอย่างไร ?
-ด้านสุขภาพ
เพียงแค่หยุดสูบบุหรี่ 20 นาที ก็จะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้แล้ว เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตกลับคืนสู่ระดับปกติ หยุดสูบ 24 ชั่วโมง ปอดจะเริ่มขจัดเสมหะได้ดีขึ้น 72 ชั่วโมงจะหายใจคล่องขึ้น ต่อมาอาการไอและปัญหาในระบบทางเดินหายใจลดลง การทำงานของปอด ระบบหมุนเวียนของร่างกายจะดีขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆลดน้อยลง และเมื่อหยุดสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต
-ด้านสังคม
หากสูบบุหรี่ที่มีควัน ควันบุหรี่มือสอง ที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ จะทำให้คนรอบข้าง รวมถึงคนที่คุณรัก สูดดมเข้าไปและได้รับสารพิษตามไปด้วย นอกจากนี้การเลิกบุหรี่จะทำให้ภาพลักษณ์และบุคลิกดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย มีเงินเก็บที่มากขึ้นอย่างแน่นอน
ความยากของการเลิกบุหรี่อยู่ที่การเอาชนะใจตัวเอง และต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และเมื่อตั้งใจเลิกแล้วให้ลงมืออย่ารีรอ และเมื่อเลิกได้ต้องไม่กลับไปลองซ้ำ
อยากเลิกบุหรี่ ใครช่วยได้บ้าง ?
ในบางรายนั้น สามารถเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง คือการหยุดสูบทันทีหรือที่เรียกว่าการ "หักดิบ" แต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ให้
หาที่ปรึกษา หรือคนใกล้ชิดให้เขารับรู้ถึงเป้าหมายในการเลิกบุหรี่ของเรา เพื่อช่วยให้กำลังใจ และเป็นแรงสนับสนุนในระหว่างที่คุณตั้งใจเลิกบุหรี่ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเลิกบุหรี่ โครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-93-5755
การเลิกบุหรี่ไม่มีคำว่าสายเกินไป ทุกคนสามารถทำได้ทุกเมื่อ ขอเพียงเมื่อตัดสินใจแล้วให้ลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่น และไม่หวั่นไหว สร้างแรงจูงใจเพื่อให้รู้ว่าที่อยากเลิกบุหรี่นั้นเพราะอะไร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดี หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงก็ตาม และทุกครั้งที่ท้อให้กลับไปนึกถึงเป้าหมายเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ตัวเองกลับมาสู้อีกครั้ง
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังเริ่มต้นเลิกบุหรี่ให้ได้ เพื่อชีวิตใหม่ของคุณและคนที่คุณรัก
ข้อมูลโดย รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่


เรียบเรียง : นส.ธัญญลักษณ์ สดสวย
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่