พิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565

17 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต บุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องในเกียรติ คุณงามความดี ที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้มีการตรวจและส่งผล ATK ก่อนร่วมงานพร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
แกลลอรี่