วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ"การสร้าง Portfolio" แก่นักเรียนรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

26 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ"การสร้าง Portfolio" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่