วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัส - สูดดม สารพิษเข้าร่างกาย

3 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

หากโดนผิวหนัง 
ล้างบริเวณที่ถูกสารเคมีโดยใช้น้ำสะอาดล้างให้มากที่สุด
เพื่อให้เจือจาง ถ้าสารเคมีถูกเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกก่อน

หากเข้าตา 
ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว
หากสูดดมสารพิษเข้าไป 
ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
หรือมีอากาศถ่ายเทและทำการประเมินการหายใจ


ที่มา : กรมควบคุมโรค
ด้วยความห่วงใย จาก
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่