อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การพูดแบบเตรียมตัว จากสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่

6 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันกับ 1 การพูดแบบเตรียมตัว จากโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่ โดยรับมอบโล่รางวัลจาก นายรัฐพล อดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสงานฉลองครบรอบ 46 ปีสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั่น 2 อาคาร ITSC สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่