คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานหมอหมาพาปั่น - VET CMU Ride 2023 โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักกีฬาปั่นจักรยาน และสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งประเภทของการแข่งขันคือ ปั่นท่องเที่ยว (Fun Ride) ระยะทาง 50 กม. และปั่นแข่งขัน (Race Ride) ระยะทาง 100 กม. วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=250 

แกลลอรี่