รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP190058

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตำแหน่งเลขที่ EP190058 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-TVRFek1nPT0-T0RZNU5nPT0 


แกลลอรี่