โครงการ ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23

4 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่สนใจในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสสัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ที่ https://cmu.to/v-FrC

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นไป - หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2564

*ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พี่อู๋)
Tel. 053-942813
E-mail : facmu17@gmail.com
Facebook : ชิมลางสถาปัตย์
Website : www.arc.cmu.ac.th

แกลลอรี่