แสดงความยินดีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

7 พฤศจิกายน 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณสุดฤทัย เลิศเกษม ศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 2501263 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะการสื่อสารมวลชน ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ประจำปี 2565 ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2565

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่