นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4

10 มิถุนายน 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ เครือครัด นางสาวกนกกร พุฒฤทธิ์ และนางสาวชิงชิง งามยอด นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี มณีจักร อาจารย์ ดร.มัทนา วงศ์ศิริขจร และอาจารย์ ดร.วรวรรธ ทรายใจ เป็นอาจารยที่ปรึกษา เมื่อวันศุกร์ที่27 พฤษภาคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่