Survival guide for all 101 “ช่วยกันรอด รอดไปด้วยกัน”

28 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

การเอาตัวรอด
1. เหตุการณ์ฝูงชนแออัด: “หลีกเลี่ยง สอดส่อง สังเกต”
ทรงตัวให้ดี อย่าล้ม ถ้าล้มต้องรีบลุกทันที อย่าเข้ามุมอับหรือชิดผนัง ถ้ารู้สึกว่าคนแน่นจนไหล่ชนไหล่กัน ให้ออกมาจากจุดนั้น อย่าเดินตามฝูงชนไปเรื่อยๆ รักษาพื้นที่ของตัวเอง อาจยกแขนมาการ์ดหน้าอกไว้
2. เหตุการณ์กราดยิง: “Run Hide Fight หนี ซ่อน สู้”
การสู้ต้องมีหลักการ ต้องรู้วิธี มีทีม อย่าใช้วิธีสู้ถ้าไม่จำเป็น
3. เหตุการณ์คนจะเข้ามาทำร้าย: ถ้ายังพูดคุยกันรู้เรื่อง ให้แสดงความเห็นอกเห็นใจและสะท้อนความรู้สึก พร้อมทั้งถามว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร
เพราะ “empathy สงบได้ทุกอารมณ์”
4. ไฟไหม้: “ระวัง รู้ สังเกต เอาตัวรอด”
ใช้ถังดับเพลิงให้เป็น นาทีแรกที่ไฟไหม้ พยายามรีบดับก่อนลุกลาม
เบอร์โทรฉุกเฉินเมื่อไฟไหม้ คณะแพทย์ มช 053 935500, ดับเพลิงเทศบาลเชียงใหม่ 199
5. แผ่นดินไหว: “หมอบ กำบัง รอ”
เมื่อหยุดแล้วให้ออกจากนอกอาคาร เพราะอาจมี after shock
การช่วยเหลือผู้อื่น
1. ถ้ามีบาดแผล เลือดออก ให้ห้ามเลือดโดยกดไว้ก่อน หรือรัด tourniquet ไว้ เช่นในเหตุการณ์กราดยิง
2. เราต้องปลอดภัยหรืออยู่ในที่ปลอดภัยก่อน จึงช่วยผู้อื่นได้
3. รู้จักหลักการกู้ชีพ (basic life support: BLS) การปั๊มหัวใจ การใช้ AED และเบอร์ 1669
4. การช่วยด้านจิตใจของผู้ประสบภัย: “look listen link” อย่าถามถึงเหตุการณ์ พูดเฉพาะปัจจุบัน เช่น คุณปลอดภัยแล้ว เราจะช่วยคุณ ถ้าผู้ประสบภัยยังช๊อคด้านความรู้สึกอยู่ พยายามถามเรียกสติว่าชื่ออะไร ขณะนี้อยู่ที่ไหน อย่างไร คุณทราบหรือไม่ และพยายามประสานงานเรื่องความช่วยเหลือต่างๆ


ที่มา : เสวนาประสาครูแพทย์สวนดอกครั้งที่ 16
#ช่วยกันรอดรอดไปด้วยกัน
#MedCMU
#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่