วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นจากการได้รับสัมผัสฝุ่น PM2.5

19 เมษายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

ระคายเคืองตา แสบตา ตาแดง
ไอบ่อย แสบจมูก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวิ้ด แน่นหน้าอก
ระคายเคืองผิวหนัง ผื่น คัน
?โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ เด็กหรือผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอาจมีอาการกำเริบและรุนแรงมากขึ้น
จึงควรดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดหากอาการยังไม่ทุเลาลง ควรรีบไปพบแพทย์


ข้อมูลจาก : กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย
ด้วยความห่วงใย จาก
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#PM25
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่