พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี

25 มีนาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ
จัดซื้อชุดสังฆทาน 200 บาท/ชุด
ชุดผ้าบังสุกุล 150 บาท/ชุด
ชุดปิ่นโต 200 บาท/ชุด
ชุดสำรับพระพุทธ 150 บาท/ชุด

กำหนดการ
07.00 น. พิธีไหว้สักการะพระภูมิเจ้าที่ และขึ้นท้าวทั้งสี่
07.30 น. ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคาร 4
08.00 น. เริ่มพิธีทางศาสนา ไหว้พระ สมาทานศีล ณ ห้องโถงหน้า
สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7
08.30 น. พิธีทักษิณานุปทานอดีตคณบดี คณาจารย์ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว
08.45 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
09.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
09.15 น. พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร
09.30 น. เสร็จพิธี

การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองคณะฯ Dent CMU (เสื้อสีม่วง)

ติดต่องานบริหารทั่วไป โทร.053-944 409 
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/dentcmu/photos/a.465589123576623/2221049074697277/
แกลลอรี่