กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม

25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานฯ นำเสนอแนวคิดรูปแบบการประกวด สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมชมความวิจิตรอลังการ รถกระทงใหญ่ มช. “กรินทร์ปักษา นบวันทาบูชาพระธาตุ” ได้ ณ ลานน้ำพุ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่