โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4

4 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง

สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4
ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 ห้อง PB2-100
ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

New Update !!
“Quantum transport of neutral atom in a dimensional restricted optical waveguide”
“Quantum Algorithm for Linear System of Equations”

More info.
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566

แกลลอรี่