บรรยาย "การปรับตัวของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเวทีโลก" ให้แก่ ม.พะเยา

11 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในเวทีโลก" ในการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2572) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมฯ ณ โรงแรม ฟลอร่า ครีก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
แกลลอรี่