ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ Gifted School ประจำปีการศึกษา 2566

6 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ Gifted School ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและแนะนำทักษะในการทำงานที่โลกอุตสาหกรรมดิจิทัลต้องการโดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในโครงการ Gifted School ที่ส่งเสริมผู้ที่สนใจและต้องการศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ค้นหาสาขาวิชาที่ชอบ เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 12 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆและศิษย์เก่า มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักเรียนในโครงการ รวมถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์โดยรุ่นพี่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่