จัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญาตรี และเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ในกิจกรรม “CKK The Future of Creativity, CKK Open House 2022” เปิดบ้านจักรคำ ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี เกม และแอนนิเมชัน ได้ลองเปิดประสบการณ์และค้นหาความชอบ อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเอง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่