ศวท-มช.ลงนาม MOU ด้านนิติวิทยาศาสตร์และงานวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการตรวจวิเคราะห์งานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ และ ศวท.มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาพและข้อมูล จาก STSC

แกลลอรี่