ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220027 สังกัด ภาควิชาศิลปะไทย

7 ธันวาคม 2563

คณะวิจิตรศิลป์

Download : Application for Employment

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศขยายระยะเวลารับสมัคร-E220027

ข้อมูลโดย : https://www.finearts.cmu.ac.th/blog/ประกาศขยายเวลารับสมัคร-9/