ต้อนรับดูงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดยมาสเตอร์เดชา นันเปรย และมาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 โดยมี เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
แกลลอรี่