มอบสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ตามโครงการปันน้ำใจสู่อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมและดับไฟป่า

31 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม และทุนทรัพย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ตามโครงการปันน้ำใจสู่อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมและดับไฟป่า ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าเขา โดยมีนายภาณุวรรษ ผิวละมุล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566


ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่