ชมรมผู้เกษียณวิทย์ มช. จัดงาน Tea Time Tea Talk ผ่ออดีตล้านนากับนักวิทยาฯ วัยเก๋า หารายได้สมทบกองทุน 60 ปีฯ

28 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Tea Time Tea Talk
"ผ่ออดีตล้านนากับนักวิทยาฯ วัยเก๋า"

ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มช. (ชกว.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน "Tea Time Tea Talk ผ่ออดีตล้านนากับนักวิทยาฯ วัยเก๋า" เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

ภายในงานมีการเสวนาโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้มากประสบการณ์ เจ้าของผลงานเขียนที่น่าสนใจมากมาย อาทิ รักรันทดสองแผ่นดิน, สายสัมพันธ์สามกษัตริย์, นายห้างป่าไม้ฯ, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ไตรสนธิ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม คลิก SCICMU

แกลลอรี่