วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตและดำเนินการ การจับคู่ธุรกิจแบบ Virtual Business Matching

1 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ และหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตและดำเนินการ การจับคู่ธุรกิจแบบ Virtual Business Matching ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2563
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร หัวหน้าโครงการ ทีมวิจัยโครงการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์ O2O) ร่วมนำเสนอผลงานในงานนี้ด้วย ณ พันธุ์ทิพยพลาซ่า เชียงใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่