ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัลดาวเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

24 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับกับผู้ที่ได้รับรางวัลดาวเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 นี้ค่ะ
แกลลอรี่