ทีม "ดาวไอเจ" แมสคอม มช. คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16/2563

29 ธันวาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีสำนักงาน กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 48 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 37 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 11 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา

     ผลการตัดสินรางวัลชมเชยประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ได้แก่ ทีม “ดาวไอเจ” นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสารคดีเชิงข่าว เรื่อง สวัสดิการ "แรงงานแพลตฟอร์ม" บนช่องโหว่กฎหมาย รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท

     สมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย นางสาวทอฝัน กันทะมูล นางสาวนภัสสร มหาวรรณ นางสาวรพีพรรณ พันธุรัตน์ นางสาวเพชรดี จันทร์ธิมา และนายภาณุวัฒน์ สะพานแก้ว โดยมี ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

     ดูผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16/2563 ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaibja.org/?p=4790     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่