ทีมผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนา Dell Technologies Forum 2022

1 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ ตั้งยืนยง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมงาน Dell Technologies Forum 2022 จัดโดย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการนำไปใช้พัฒนาการดำเนินงาน การจัดเก็บข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565
แกลลอรี่