นักวิจัยสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ICAPMA-JMAG-2021"

16 ธันวาคม 2564

สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

ดร.พรสวาท ใบพายวาสน์  นักวิจัยประจำสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับรางวัล "Best Poster award in SS9: Nanomaterials, Thick and Thin Films and Surface Sciences"
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021)
ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมเซรามิกอเมริกันประจำประเทศไทย (ACerS-Thailand Chapter) ร่วมกับ IEEE-MagSoc-Thailand Chapter
เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
แกลลอรี่