เชิญรับชม Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”

17 ธันวาคม 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนา ในฤดูหนาว”

บอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินของชาวล้านนาในฤดูหนาว รวมไปถึงภูมิปัญญาล้านนาในการบริหารจัดการน้ำ เหมืองฝายล้านนาในอดีต

โดย รองศาสตราจารย์ มาณพ มานะเเซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเละอาจารย์ ดร.สราวุธ รูปิน อาจารย์ประจำสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.

รับชมเเละติดตามผ่าน Facebook Page : CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. --> https://www.facebook.com/CMULHM/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 943 626 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2450

แกลลอรี่