เปิดตัวศูนย์ ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (The European Union - EU)

10 เมษายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

“ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย (ASTRA R&D Innovation and Consulting Hub, CMU, Thailand)” ภายใต้โครงการ ASTRA เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมนำร่องกิจกรรมการขอทุนวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล หัวหน้าโครงการ ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia - ASTRA) ร่วมกับ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารระบบ ISO30401 หัวหน้าศูนย์รวมนวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ (KIND by CAMT) จัดงาน “KIND BY CAMT & ASTRA HUB OPEN HOUSE DAY” ณ ศูนย์ KIND by CAMT ชั้น 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเปิดตัวศูนย์ “KIND by CAMT” และ “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย” อย่างเป็นทางการ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สบว.มช) เพื่อมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านการดำเนินงานนำร่องของศูนย์ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลวิจัยและออกแบบรูปแบบวิธีการระดมทุน เพื่อการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตั้งแต่ปลายปี 2564

ภายในงานมีพิธีลงนาม “ข้อบังคับศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนลงนาม พร้อมด้วย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สบว.มช) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

โดยงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการและพันธมิตรทั้งในระดับภูมิภาคและในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ สมาพันธ์ สมาคม Bizclub Chiangmai หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและรับฟังการบรรยายนำเสนอภาพรวมโครงการและทิศทางการดำเนินงานศูนย์ฯ (ASTRA Project and Road map of the ASTRA R&D Hub)

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ASTRA R&D Hub และร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ทั้งในด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสร้างเครือข่ายนักวิจัย และโอกาสในการขอทุนวิจัยในต่างประเทศ อีกทั้งต่างแสดงความคาดหวังต่อศูนย์ฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานนำร่องศูนย์ฯ ในอนาคต


อัปเดตและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.astra-project.eu/
Facebook page: https://www.facebook.com/astra.eu.project
Twitter: twitter.com/ASTRA_Project_
แกลลอรี่