ขอแสดงความยินดีกับคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

13 มกราคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่