บุคลากรCAMTอบรมการเขียนหนังสือราชการ

21 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอบรม Reskill แนวปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแนวทางในการเขียนหนังสือราชการอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือราชการ ณ โรงแรม เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ วัน 21 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่