สุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี ด้วยศาสตร์ชะลอวัย

21 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตร์ชะลอวัยควรเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่


....ควรเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเกิด หากไม่ได้เริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นดูแลเลย
สารอนุมูลอิสระ (oxidant) มาจากไหนบ้าง
-ความเครียดด้านร่างกาย
-ความเครียดทางด้านจิตใจ
-การได้รับสารเคมี หรือมลภาวะ
-อาหารขยะ อาหารทอด ฟาสต์ฟู๊ด อาหารที่ผ่านการแปรรูป อาหารแช่แข็งหรืออาหารที่สารอาหารที่มีความจำเป็นหลงเหลือน้อย


ทำอย่างไรให้ร่างกายไม่เสื่อมก่อนวัย (4 หลักการสำคัญของศาสตร์ชะลอวัย)
1. เลือกสารอาหารที่ดี 
2. นอนให้มีประสิทธิภาพ 
3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
4. ลดความเครียด 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.พญ.นลินี ยิ่งชาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่