พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงจากพืชสมุนไพร ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

5 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด โดย ดร.วชิรพล สินธวถาวร ผู้อำนวยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณศศิญา โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงจากพืชสมุนไพร” ในการพัฒนานวัตกรรมการทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงด้วยพืชสมุนไพรที่ปลอดสารเคมี อันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญสำหรับเจ้าของในการดูแลสุขอนามัยสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและมีความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=266 

แกลลอรี่